نرم افزار موسسات خیریه یسرا

بخشهای مختلف یسرا

نرم افزار موسسات خیریه یسرا جامع ترین سیستم موسسات خیریه ، مراکز نگهداری و سمن ها

مشارکتهای مردمی

مشارکتهای مردمی و خیرین

در نرم افزار خیریه یسرا امکان ثبت و گزارشات ، کمکهای اهدایی نقدی و غیر نقدی را خواهد داشت.

نرم افزار خیریه حمایتی و مددکاری

حمایتی و مددکاری

در نرم افزار موسسات خیریه یسرا مدیریت کلیه خدمات حمایتی به مددجویان و ارائه پرونده دیجیتالی مددجو امکان پذیر است.

صندوق صدقات

صندوق صدقات

امکان مدیریت و کنترل توزیع و تخلیه انواع صندوق صدقات در سطح شهر

خدمات پزشکی در نرم افزار خیریه

خدمات پزشکی درمانی

مدیریت خدمات پزشکی و درمانی موسسه به مددجویان و کنترل پرونده پزشکی مددجو

اسکان موقت در خیریه ها

اسکان موقت

مختص موسسات ، درمانگاه و بیمارستانهایی که برای مددجویان خدمات اسکان ارائه می دهند.

مراکز نگهداری

مراکز نگهداری شبانه روزی

همچنین بخشی دیگر از نرم افزار موسسات خیریه یسرا مخصوص مراکز نگهداری از کودکان ، معلولین ، سالمندان و …

نرم افزار تاج گل

تاج گل، استند و بنر

مدیریت ثبت و کنترل سفارشات و کلیه موارد مربوط به تاج گل ، استند و بنر و …

مستندات و پرونده ها

مستندات پرونده ها

ضمیمه کردن اسناد و مدارک پرونده ها با استفاده از اسکنر ویا عکس گرفته شده با موبایل

گزارش کار پرسنل

گزارش کار

مدیریت و ارائه گزارش کار طبق استانداردهای بهبود کیفیت جهت پیشبرد اهداف موسسه

استعلام مددجویان در نرم افزار خیریه یسرا

استعلام مددجویان

سیستم استعلام در نرم افزار خیریه یسرا از سامانه مددجو جهت کنترل عضویت متقاضی در سایر موسسات و انجمن های کشور

بخش مالی و حسابداری موسسات

حسابداری و مالی

سیستم حسابداری مالی کاربردی مخصوص کنترل امور مالی در موسسات خیریه و سمن ها

خزانه داری در حسابداری موسسات خیریه

خزانه داری و چک

ثبت و کنترل دسته چکهای دریافتی از بانک ، چکهای پرداختی و دریافتی از مشتریان، مدیریت واریز و برداشتها ، کنترل دریافت و پرداخت ، تعیین وضعیت صدور سند برای چکها

حقوق و دستمزد

حقوق ودستمزد

گروه بندی حقوق و مزایا ، تعریف انواع آیتم های مورد نیاز ، قابلیت تعریف فرمولهای محاسباتی بر اساس نیاز و بصورت نامحدود ، تهیه لیست مخصوص بانکها بر اساس درخواست مشتری ، صدور گزارشات مختلف بر اساس نیاز

وام قرض الحسنه

وام قرض الحسنه

سیستم وام دهی جهت مدیریت وامهای پرداختنی با تعریف انواع وام ، مشخصات ضامن ، صدور دفترچه اقساط ، لیست واریزیها و گزارسات مربوط به امور وام قرض الحسنه

سیستم فروشگاهی در نرم افزار خیریه

بخش فروشگاه

کنترل امورات مربوط به فروش ، ورود و خروج از فروشگاه ، تعیین نرخ فروش ، گزارشات مربوط به وضعیت موجودی ، تعیین و گزارشات تاریخ انقضاء اقلام ، تعیین انواع رسید های فروش بر اساس نیاز و سایر امکانات مربوط به فروشگاه

سیستم انبار داری در موسسات خیریه

مدیریت انبار داری

تعریف انواع انبار ، رسید و حواله ، فروشگاه / تامین کنندگان طرف قرارداد، آیتم های مختلف تحویل اقلام ، صدور اتوماتیک سندحسابداری ، کاردکس و انبار گردانی، گزارش نقطه سفارش کالا و سایر موارد لازم انبار داری

اموال و دارایی

اموال و دارایی ها

تعریف انواع اموال ، دسته بندی دفاتر ، مدیریت اموال تحویلی به پرسنل ، وضعیت بیمه ، / گارانتی ، ورود و خروج اموال بصورت موقت ، هزینه های صورت گرفته و سایر امکانات کاربردی مربوطه

اتوماسیون و دبیرخانه

دبیرخانه و اتوماسیون

تعریف انواع اندیکاتور ، مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی ، مکاتبات داخلی ، ارجاعات نامه ها، کنترل چرخه اداری نامه ، ثبت سوابق نامه ها ، تعریف الگو شماره گذاری به تفکیک دفاتر و سایر امکانات اتوماسیون اداری

مدیریت صورتجلسات

مدیریت صورتجلسات

ثبت صورتجلسات برگذارشده ، خلاصه جلسه ، مصوبات و ارجارع مصوبات به پرسنل مجری ، ثبت کلیه اقدامات صورت گرفته برای هر مصوبه ، کنترل وضعیت اقدامات کلی صورتجلسه و جلوگیری از هدر رفتن وقت و انرژی و موازی کاری

پرسنل و کارگزینی

پرسنل و کارگزینی

ثبت کامل مشخصات فردی، قراردادها ، حضور و غیاب ، مرخصی ، ماموریت های اداری ، سوابق تحصیلی و آموزشی ، اعضاء خانوار ، تشویق و توبیخ و ارائه انواع گزارشات لازم از وضعیت پرسنل